Д-р Брус Липтън – Защо гените и емоциите са пряко свързани

Д-р Брус Липтън - Защо гените и емоциите са пряко свързани

По време на втората междуна конференция по Пренареждане на Матрицата (септември 2015 г.) д-р Щонова взе първото интервю от д-р Брус Липтън за българска медия.

Той е световно-известен учен-изследовател на стволовите клетки и автор на бестселъра “Биология на убежденията“, лауреат на наградата за мир Гоа 2009. Още през 60-те години д-р Липтън започва да клонира клетки и открива, че не ДНК, а сигналът от околната среда контролира поведението на клетките.

Здравето изисква да препрограмираме възприятията си за стрес. Биологията на тялото се ръководи от това как съзнанието интерпретира околната среда и генерира хормонална среда, която води до здраве или болест.

Добрата новина е, че когато променим нашата интерпретация на сигнала, който идва към клетките, ние можем да препрограмираме възприята и дълбоко-вкоренените убеждения. Енергийната психология дава едни от най-ефективните методи за достигане и промяна на тези подсъзнателни модели.

“Получаваме информация чрез 5-те си сетива и клетките получвават сигнали от околната среда чрез рецептори. Тоест ДНК-то ни се контролира от сигнали идващи извън клетката. Включително енергийните послания на собствените ни мисли – положителни или отрицателни. Образно казано, клетъчните рецептори в клетката са антените, а тялото е моето шоу. И това което се прожектира в моята глава, е различно от вашето шоу, именно заради енергията, която моите уникални антени улавят.“

Копирането е забранено.