Матрица на Жизнената цел – отвъд предците и миналите животи

Матрица на Жизнената цел - отвъд предците и миналите животиПитали ли сте се защо сте тук?

Може би имате усещането за някакво по-висше предназначение, което още не сте открили. Поради което се чувствате изгубени и откъснати от всичко.
Струва ли ви се понякога, че сякаш вселената се опитва да ви научи на нещо? Възможно ли е трудностите и предизвикателствата, през които сте преминали да са имали по-дълбок смисъл? Ами болестите и моделите, които се предават във вашето семейство? Чудили ли сте се дали нямат някакво послание или нещо, което трябва да научите?
Ами убежденията и отрицателните емоции? Питали ли сте се откъде произлизат и защо по някакъв начин ви пречат да продължите напред?
Ами вашият божествен потенциал? Имате ли чувството, че сте определили какъв е и вече сте го достигнали? И ако не сте, какво ви коства да не бъдете самите себе си и да живеете само като частица от това, което дълбоко в себе си знаете, че можете да бъдете.

Искате ли да откриете жизнената си цел?

Какво би станало, ако успеете да разберете защо сте дошли на Земята и откриете висшата цел на душата си?

Представете си какво ще е да можете да разбирате дълбокото значение на житейските преживявания и да трансформирате начина на възприемане на техния смисъл. Да можете да разберете и да трансформирате заболяванията, които се предават във вашата фамилия и да се освободите от моделите на предците си?

Искате ли да трансформирате убежденията и отрицателните си емоции, за да можете напълно да разберете откъде произлизат и да добиете сила да ги промените.

Ами божественият ви потенциал? Как ще се почувствате, ако можете да установите какво ви пречи да го достигнете и да живеете личната си истина?

На семинарите на Шарън за Матрица на Жизнената цел, вие:

  • Ще откриете предназначението си и договора на душата си
  • Ще научите как миналите ви животи влияят на вашето настояще
  • Ще промените преживяванията си в миналите си животи
  • Ще изчистите полетата на предците си
  • Ще се запознаете с НОВАТА техника Light Matrix
  • Ще задълбочите разбирането си за това къде са възникнали вашите убеждения и отрицателни емоции
  • Ще се научите да трансформирате травмите в утробата и по време на раждането
  • Ще изчистите блокажите, които ви пречат да постигнете божествения си потенциал
  • Ще се свържете и ще подобрите връзката си с духовното си Аз