Устав и цели

БАРЕП е сдружение с нестопанска цел в частна полза, чийто предмет на дейност е въвеждането в България на професионални правила и стандарти при обучението, практикуването и професионалното усъвършенстване на професионалистите от областта на енергийната психология.

Чрез взаимодействие с институциите БАРЕП се стреми да популяризира енергийната психология като ефективно средство за елиминиране на психосоматичните симптоми и подобряване на емоционалното и физическото здраве на човека. БАРЕП работи по изграждането на връзки със сродни професионални организации, които да спомогнат за развитието и разпространението на енергийната психология в България.

Съдебно решение №1/26.06.2014 г. по Ф.Д. 381/2014 на Софийски градски съд

Изтегли Устав и цели на БАРЕП