Сродни организации

Сродни организацииEFTMRA Academy е британската академия по ТЕС и Пренареждане на Матрицата. Основана е от ТЕС – Мастър и създател на Пренареждане на Матрицата, Карл Досън. На уебсайта на академията може да намерите списък със сертифицираните практици и преподаватели по ТЕС и Пренареждане на Матрицата от цял свят.

 

Сродни организацииЕFТ International е най-голямата асоциация за ТЕС в света. До 2018 година беше под името “ААМЕТ International“. Регистрирана е като неправителствена организация през 1999 г. Членове в нея са някои от най-известните имена в ТЕС-общността, включително първите ТЕС-мастъри. EFT International е най-известната организация, която предоставя обучения по ТЕС (енергийна психология) в сферата на здравеопазването, за благотворителни дейности и други организация, търсещи професионално обучение по ТЕС.

EFT International изгражда връзки със сродни професионални организация в подпомагащите и алтернативните терапии и работи по синхронизиране на обучителните програми по ТЕС към изискванията на Националните стандарти за професиите.

Сродни организацииACEP International е американската Асоциация за всестранна енергийна психология с над 1200 члена от цял свят. Регистрирана е през 1999 г. и обединява професионалисти от традиционната и комплементарната медицина. Членовете на АСЕР са посветени да изследват, развиват и прилагат методите на енергийната психология така, че да облекчават човешко страдание, подобрят представянето и извлекат най-доброто от човешкия потенциал.

ACEP  работи от името на членовете си за установяването на доверие към ефикасността на методите от енергийната психология чрез програмите си за образование, сертифициране, въвеждане на етически стандарти, оказване на хуманитарна помощ и научни изследвания. Посредством въвеждане на стандарти за практикуване и код за етично поведение за членовете, АСЕР издига изискванията за професионализъм в тази нова област.