За БАРЕП

За БАРЕПБЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ПСИХОЛОГИЯ е сдружение с нестопанска цел. Основателите му са практици по енергийна психология, обучавани в чужбина от създателите на техниките. Тяхната мисия е да приложат в България организационния опит на сродни професионални организации в чужбина, чиито цели са въвеждането на правила при преподаването, сертифицирането на практици, професионалното поведение с клиенти и непрекъснатото обновяване на знанията като гаранция за качеството на професионалната услуга, предоставяна на обществото.

Основният фокус на дейността сдружението е да запознае българската общественост с оригиналните техники от енергийната психология, каквито са Техниките за емоционална свобода (Emotional Freedom Techniques), Пренареждане на Матрицата (Matrix Reimprinting) и др. и да популяризира ефективността им като нелекарствена алтернатива за физическо и емоционално здраве чрез третиране на психосоматичната симптоматика.

БАРЕП оповестява информация за провеждани научни изследвания и клинични тестове за ефекта от приложението на енергийната психология. Посредством форума за сертифицирани практици БАРЕП събира множество емпирични доказателства за ефективното действие на енергийната психология.

Чрез предлагането на обучения на световно-утвърдените техники на енергийната психология, едновременно с прилагането на професионални изисквания към практикуващите, БАРЕП се стреми да въведе най-добри професионални практики в България по примера на сродни организации в чужбина. Създаването на условия за непрекъснатост в обучението и благоприятна среда за усъвършенстване на опита е един от начините за развитие на български специалисти в енергийната психология от световно ниво.

Всеки от регистрираните практици е преминал професионално обучение, прилага техниките в основната си професионална практика и непрекъснато е опреснявал знанията си. С листването си към БАРЕП той е приел Кодекса за етично поведение и заявил съпричастността си към високите професионални стандарти, които лежат в основата на доверието към професионалното сдружение.

За БАРЕП

За постигането на тези амбициозни цели БАРЕП си сътрудничи с британската EFTMR Academy, най-голямата сертифицираща школа по ТЕС в света на ТЕС-мастър Карл Досън, създател на Пренареждане на Матрицата. Карл Досън е ПОЧЕТЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ на БАРЕП.

Полезни връзки

Председател на научния съвет на БАРЕП е д-р Мариета Желева – пионер на енергийната психология сред медиците в България, с над 25-годишен стаж като лекар и преподавател в Кожната клиника в гр. Пловдив, квалифициран иглотерапевт.

Матрица на успеха

Основател и председател на БАРЕП е Ирена Рельовска-Бартън, единствената българка сертифицирана от създателя на ТЕС Гари Крейг, преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата към EFTMR Academy (Великобритания), член на ЕТF International и GOE. Въвежда метода Пренареждане на Матрицата в България, който преподава от 2012 г.