Заявете демонстрации на ТЕС или Пренареждане на Матрицата с ТЕС

Заявете демонстрации на ТЕС или Пренареждане на Матрицата с ТЕС

Като телесно-ориентиран подход методите от енергийната психология представляват изживяване в тялото едновременно с вътрешно емоционално изживяване. Най-ефективният начин да добиете представа за метода е когато това преживяване е водено от опитен и добре-обучен практик.

Ето защо квалифицирани практици от БАРЕП непрекъснато провеждат демонстрации, които да дадат възможност на специалисти от помагащите професии и широката публика лично да изпитат методите.

ЗАЯВЕТЕ ДЕМОНСТРАЦИЯ

Ако сте медицинско лице или от сферата на алтернативните здравни подходи както и всякакви други помагащи професии: медици, терапевти, психолози, хомеопати, регресионисти, астролози, социални работници, масажисти, преподаватели, организатори, коучове, консултанти за личностно развитие, консултанти по продажбите, презентационни консултанти, журналисти, артисти, спортни треньори, ръководители на екипи изложени на стрес, хора с тежки и рискови професии и т.н., както и търсещи бърза и ефективна лична трансформация, можете да заявите демонстрация като попълните формата-заявка вляво.

Други желаещи: Демонстрациите за сериозни състояния (като депресии, ОКР, ПТСР и др.), за намаляване на корпоративния стрес и мотивиране на екипи или пред студенти, могат да се извършат върху предложени от Вас доброволци. Във формата следва да посочите наличие на други желаещи (доброволци).

Техниките за емоционална свобода (ТЕС) са част от енергийната психология, ново направление в психологията, което комбинира достиженията на когнитивните (аналитичните) терапии от западната медицинска наука с древното източно знание за тялото и фините енергии, които протичат в него. Докато съвременната западна медицина се фокусира главно върху тялото, без да отчита влиянието на мислите и чувствата върху възникването на болестите, а вербалните психотерапии разглеждат основно мисловния процес, ТЕС е техника за ума и тялото едновременно.

Какво представлява самата техника

ТЕС представлява потупване с пръсти по 10-на акупунктурни точки по лицето и тялото, докато се изпитва негативната емоция, което помага за бързото, в рамките на няколко минути, освобождаване от неприятното чувство. При медицински изследвания е установено, че това потупване изпраща успокоителен сигнал до центъра в мозъка, отговарящ за реакцията ни „борба или бягство“. Този сигнал прекъсва връзката между мисълта, чувството и физическото усещане на тялото, които съответстват на това негативно чувство или физическа болка. „Изтриването“ на негативното чувство възстановява капацитета за рационално мислене и способностите за намиране на решения.

Какво е Пренареждане на Матрицата с ТЕС

Техниката представлява форма на медитация, по време на която се прилага ТЕСТехниката надгражда ТЕС и предлага много допълнителни ползи от прилагането на ТЕС – интуитивна, бързо стига до сърцевината на проблема, открива болезнените преживявания и ограничаващи схващания, скрити от съзнателния ум, с лекота стига до травмиращи емоции от ранна възраст и дори минали прераждания. Направените иследвания с енцефалограф по време на сесия на Пренареждане на Матрицата показват, че мозъчните вълни спадат до тета и дори делта (като при дълбок сън).

Какво представлява самата техника

По време на водената от терапевта медитация сегашното „Аз“ на клиента се връща в минала стресираща случка, за да помогне на минало „Аз“ да разтовари травмата. Чрез прилагането на ТЕС в променено съзнание се освобождава емоционалния товар, което води до осъзнаване и дълбоки прозрения за индивида и неговите взаимодействия със заобикалящия го свят. С техниките на Пренареждане на Матрицата лесно се стига до блокирани емоции от травмиращи преживявания от най-ранна детска възраст и дори минали прераждания, стоящи в основата на настоящето оплакване. На тяхно място терапевтът насочва клиента да зареди картина с ново вярване за себе си и света. Това драматично подобрява емоционалното и физическото ни здраве, възвръща душевния баланс и буквално отприщва човешкия потенциал.

Посочете предпочитана област за демонстрация

 • психосоматични проблеми, които не могат да се третират с лекарства
 • болезнени емоционални състояния (изневяра, загуба на близък човек, на работа, голяма материална загуба, житейски провал)
 • панически атаки
 • депресии,
 • фобии и страхове,
 • тревожни и компулсивни разстройства,
 • ПТСР,
 • болки и физически заболявания
 • забременяване,
 • алергии,
 • пристрастявания към алхол, цигари, наркотици и др.
 • свръхтегло,
 • подобряване на самооценката и самочувствието,
 • увеличаване на творческия потенциал,
 • за върхови постижения в спорта,
 • за редуциране на стреса в корпоративен план,
 • за тийм-билдинги и управление на конфликти,
 • високи лични постижения (добро представяне, високи спортни резултати, пълноценни връзки, удовлетворяваща работа, високи доходи, продажби и др.)

Присъствието по никакъв начин не обвързва с бъдещи обучения или консултации. Целта е повече хора както от помагащите професии, така и от широката аудитория, да се докоснат до „свободата на върха на пръстите си“.