Методи за плащане

По банков път

IBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП
BIC:STSABGSF Банка ДСК ЕАД;
Основание: [името на събитието, за което плащате];
Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя/БУЛСТАТ на фирма]

Моля да изпратите данните за фактура, ако плащането е от фирмена сметка.

С дебитна/кредитна карта

Paypal