Mислите и чувствата на майката се отпечатват върху бебето в утробата

Mислите и чувствата на майката се отпечатват върху бебето в утробата

Средата оформя ембрионалното развитие. Ембрионът е общност от клетки, а средата е това, което възприема. Средата се възприема и по този начин клетките на общността ще се нагодят към това, което се възприема. Има нещо интересно – това, което ембрионът възприема, е средата на майката.

Ембрионът вижда света по начина, по който майката го вижда и реагира с  нейните чувства и емоции точно като нея. Защо? Как оцелява ембриона? Използва хранителните вещества от кръвта на майката.

Когато майката преживява нещо, ембрионът преживява същото нещо. Защо? Същите хормони преминават в плацентата и въздействат на ембриона. Това не е лош план. Това е програмата на природата за ускорен старт. Какво се случва в света? Плодът не може да го види. Какво прави тогава? Осланя се на преживяванията на майката и адаптира физиологията си, за да откликне на това което тя вижда. Ако тя живее в страх, ще има ли хормони на растеж за плода или не? Не, тя ще бъде в режим на защита – това ще промени генетиката и физиологията на този плод, така че когато се роди да е готов да живее в страх.

Тоест родителите колективно въздействат върху средата на майката и те са тези, които оформят генетиката и изразяването на детето чрез тяхното възприятие.

Копирането е забранено.