Home Events Сертификационно обучение по Пренареждане на Матрицата
Сертификационно обучение по Пренареждане на Матрицата

Сертификационно обучение по Пренареждане на Матрицата

Пренареждане на Матрицата  представлява форма на медитация, по време на която се прилага ТЕС върху минало „аз“. Направените изследвания с енцефалограф по време на сесия на Пренареждане на Матрицата показват, че мозъчните вълни спадат до тета и дори делта (като при дълбок сън).

Техниката предлага много допълнителни ползи от прилагането на ТЕС – лесна за прилагане, бързо стига до сърцевината на проблема, открива болезнените преживявания и ограничаващи схващания, скрити от съзнателния ум, без проблем стига до травмиращи емоции от ранна възраст и дори минали прераждания. Прилагането на ТЕС по време на лекия транс дисенсибилизира травмата на дълбоко ниво. Най-отличаващото я качество от останалите техники, базирани на ТЕС, че клиентът замества старите схващания с нови, позитивни и буквално може да пренапише миналото си.

Стресиращите случки от живота остават в нашите енергийни полета не просто като спомени, а като замръзнала енергия или специфични енергийни тела, които наричаме ЕХО от Energetic Consciousness Holograms ECHO – енергийни холограми от съзнание. С техниките на Пренареждане на Матрицата ние работим директно с тези енергийни тела, като освобождаваме техния негативен емоционално-енергиен заряд. Това променя отношението ни към нашето минало и подобрява емоционалното и физическото ни здраве и възвръща душевния ни баланс.

Освен теория се предвиждат демонстрации и упражняване на наученото с помощ от преподавателя в прилагането на протоколите.

Обучението по Пренареждане на Матрицата изисква владеене на ТЕС (ниво 2).

На семинара ще практикувате върху партньор под надзора на опитен преподавател. Ще останете изумени от лекотата на припомняне на ключови събития, дълбоките вътрешни промени и решаването на проблеми, с които не сте могли да се справите от години. Много хора споделят как тези семинари са променили живота им.

Прочетете отзиви или вижте видео-отзиви от участници в обученията по Пренареждане на Матрицата. В интервю за БНТ ТЕС Мастър Карл Досън разказва какво представлява метода.

Към кого са насочени семинарите:

    психолози, хомеопати, хипнотерапевти, регресионисти, диетолози, НЛП-консултанти, логопеди, медици, социални работници и всякакви професионалисти, които помагат в преодоляване на негативни състояния;

    професионалисти от алтернативните методи за здравето и благополучието: ТЕС-консултанти, лайф и бизнес-коучове, СКЕНАР – терапевти, астролози, енергийни лечители, масажисти и юмейхоисти, йога-инструктори;

    хора, търсещи ефективни методи за лична трансформация;

Необходимо е владеене на ТЕС на работно ниво (за прилагане върху друг човек).

Какви са ползите за вас

    научавате се е лекота да стигате до подсъзнанието

    получавате международно-признат сертификат от EFTMR Academy, Великобритания и БАРЕП

    овладявате методи, които прекрасно се комбинират с вашия и могат драматично да подобрят качеството на работата ви

    получавате професионално обучение на български език в родната ви страна

Предвидени са по две кафе-паузи на ден и едночасова обедна почивка. Получавате печатно ръководство и аудио-записи на семинара.

Семинарът се състои от лекционна и практическа част, по време на която се практикуват протоколите от Пренареждане на Матрицата под надзора на преподавателя. Необходимо е добро владеене на ТЕС за по-добро усвояване на протоколите от Пренареждане на Матрицата.

 

Програма на 4-дневното обучение по Пренареждане на Матрицата:

1-ви ден

10.00-11.00 ч. Въведение към обучението – представяне на лектора, участниците, очаквани резултати, цели и правила. История на Пренареждане на Матрицата (ПМ). ТЕС и ПМ – прилики и разлики. Области на приложение. Ползи от ПМ.

11.00 – 11.15 ч. Кафе пауза

11.15 -13.00 ч. Какво представлява травма. Какво е ЕХО (Energy Consciousness Hologram). Как да работим с ехо. Ресурси в Матрицата. ПМ за сцена. (лекции)

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00- 15.30 ч. ПМ за сцена–демонстрация и практическо упражнение по тройки. Въпроси и отговори по практиката. Тестване на резултатите от прилагането.

15.30 -15.45 ч. Кафе пауза

15.45 – 18.00 ч. ПМ на спомен – лекция и демонстрация. Техники за припомняне в Матрицата. ПМ в несъзнателна възраст- лекция с демонстрация.

2-ри ден

10.00-11.00 ч. Преговор и практическо упражнение по двойки на ПМ на сцена и на спомен.ПМ за фобии – лекция и демонстрация.

11.00 – 11.15 ч. Кафе пауза

11.30 -13.00 ч. Въпроси и отговори по ПМ на спомен. ПМ за навици. Морфогенетични полета. Техника за зареждане на личното морфогенетично поле с позитивно поведение – лекция с групова практика.

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00- 15.30 ч. Прошка. ПМ за помиряване с непримиримото – лекция и демонстрация. Негативни вярвания и дълбоко-вкоренени убеждения. ПМ за дълбоко внедрени убеждения. Създаване на позитивно убеждение чрез ПМ – лекции и демонстрации.

15.30 – 15.45 Кафе пауза

15.45 – 18.00 ч. Практическо упражнение по двойки. ПМ за бъдещето, Сурогатна работа в ПМ. Закон за привличането, повишаване на вибрациите и ПМ – лекции и демонстрации

3-ти ден

10.00-11.00 ч. Пренареждане на матрицата за специфични проблеми. ПМ за алергии – лекции, демонстрация и практическо упражнение по двойки.

11.00 – 11.15 ч. Кафе пауза

11.30 -13.00 ч. ПМ за фобии – лекции, демонстрация и практическо упражнение по двойки. Травма с голямо и малко „Т“. Спектър на ЕХО-то.

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00- 15.30 ч. ПМ за сериозни болести – медицински диагнози и медикаменти, стъпки за работа, трудности и продължителност. ИДИН (изненадващо събитие, с дистрес, изолиращо и без стратегия). Лекция, демонстрация

15.30 – 15.45 Кафе пауза

15.45 – 18.00 ч. Първични и вторични ползи от болестите. Практическо занимание по двойки по темите.

4-ти ден

10.00-11.00 ч. Стрес, безпокойство и депресия – стъпки за работа с клиента при по-продължителна работа с ПМ – лекции и демонстрация. Трудности при работата.

11.00 – 11.15 ч. Кафе пауза

11.30 -13.00 ч. Практическо занимание по двойки по темите въпроси и отговори по практическото занимание. ПМ за минали животи – стъпки за работа.

13.00 – 14.00 ч. Обедна почивка

14.00- 15.30 ч. Житейски проблеми и ПМ – стъпки за работа с клиента при по-продължителна работа с ПМ– лекция, демонстрация. Матрични скАли.

15.30 – 15.45 Кафе пауза

15.45 – 17.00 ч. Практическо упражнение, въпроси и отговори. Морфогенетични полета, силни и слаби полета и Закон за привличането. ПМ за положителни полета. ПМ за бъдещето.

Лектор: Ирена Рельовска-Бартън (www.eft4success.eu) е преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата към Академията по ТЕС и Пренареждане на Матрицата (Великобритания), член е на Международната асоциация за развитие на меридианните техники EFT International. Тя е единствената българка от около 300 души в света с академичния сертификат по ТЕС от създателя на метода Гари Крейг. Основател (2014 г.) и Председател на Българска асоциация за развитие на енергийната психология (БАРЕП), от 2010 г. активно популяризира методите на енергийната психология чрез медиите и провеждане на демонстрации и обучения. Видеоклиповете й с ТЕС в интернет са гледани десетки хиляди пъти. От 2017 г. живее и преподава във Великобритания.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
•    По време на семинара ще следваме всички препоръки на Министерството на здравеопазването на РБ за безопасност на присъстващите.
•    За целта семинарът ще се проведе в по-голямо помещение, което да позволи безопасно разстояние от 2 м между участниците.
•    Ще бъдат осигурени предпазни маски и дезинфектант
•    Предвидено е регулярно хигиенизиране на помещението

Забележка

Капариране от 150 лв. в Магазин ви запазва място на семинара.

Ако по някаква причина не можете да присътвате на семинара, внесените суми се запазват за новата дата. В случай, че се отказвате от семинара, може да получите внесената сума, намалена с административна такса от 50 лв.

Място на провеждане: София

дати: от 4 до 7 юли 2024

ЦЕНA 1190 лв.

Преференциална цена за членове на БАРЕП 990 лв.

 

Телефони за информация и записване

0888 923 621

 • 00

  дни

 • 00

  часа

 • 00

  минути

 • 00

  секунди

Часови график

1-ви ден

10 - 11
Въведение към обучението - представяне на лектора, участниците, очаквани резултати, цели и правила. История на Пренареждане на Матрицата (ПМ). ТЕС и ПМ – прилики и разлики. Области на приложение. Ползи от ПМ.
11 - 11:15
Кафе пауза
11:15 - 13
Какво представлява травма. Какво е ЕХО (Energy Consciousness Hologram). Как да работим с ехо. Ресурси в Матрицата. ПМ за сцена. (лекции)
13 - 14
Обедна почивка
14 - 15:30
ПМ за сцена–демонстрация и практическо упражнение по тройки. Въпроси и отговори по практиката. Тестване на резултатите от прилагането.
15:30 - 15:45
Кафе пауза
15:45 - 18
ПМ на спомен – лекция и демонстрация. Техники за припомняне в Матрицата. ПМ в несъзнателна възраст- лекция с демонстрация.

Дата

04. - 07.07.2024

Време

Целодневно

Цена

1,090.00 лв.

Повече информация

Read More

Място

ТБС Консултинг
бул."Княгиня Мария Луиза"№ 92,ет.5
Уебсайт
https://tbsconsulting.eu
Ирена Бартън

Организатор

Ирена Бартън
Телефон
0888 923 621
Уебсайт
http://www.eft4success.eu

Ирена Рельовска-Бартън е майстор-преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата към Академията по ТЕС и Пренареждане на Матрицата (Великобритания), член е на Международната асоциация по ТЕС EFT International. Тя е единствената българка от около 300 души в света с академичния сертификат по ТЕС от създателя на метода Гари Крейг. Основател (2014 г.) и Председател на Българска асоциация за развитие на енергийната психология (БАРЕП), от 2010 г. активно популяризира методите на енергийната психология чрез медиите и провеждане на демонстрации и обучения. От 2017 г. живее и преподава във Великобритания.

Други организатори

Ирена Рельовска-Бартън
Read More
QR Code

Копирането е забранено.