Демонстрация по ПМР с Шарън Кинг

Създаелката на Пренареждане на Матрицата на раждането Шарън Кинг направи демонстрация на метода на живо и отговори на въпросите на публкиката. Тя посети България през март 2019 година по съвместна покана на БАРЕП и ЦЗО Едикта.