Български преподавател по Пренареждане на Матрицата

Български преподавател по Пренареждане на МатрицатаПредседателят на БАРЕП се сертифицира в

 Брайтън, Великобритания

5 юни 2015, София – Ирена Рельовска-Бартън – председател на БАРЕП (Българска асоциация за развитие на енергийната психология), се квалифицира за преподавател по Пренареждане на Матрицата (www.matrixreimprinting.com) с ТЕС (Техники за емоционална свобода) към британската Академия на Мастър Карл Досън.

До момента Ирена Рельовска-Бартън е и единствената българка с академичния сертификат EFT Cert-I по ТЕС, присъден от Гари Крейг, създателят на техниката. Тя е преподавател по ТЕС към Академията по ТЕС и Пренареждане на Матрицата (Великобритания). член е на международнатаАсоциация за напредък на техниките базирани на меридианна енергия(AAMET International).

В света има само 15 сертифицирани преподаватели по Пренареждане на Матрицата. Лично Карл Досън следи процеса на развитие на кандидат-преподавателите, които освен задължителните професионални обучения и години практика, следва да демонстрират с дейността си умения за публично презентиране и организационни качества. Професионалната степен „Преподавател  по ПМ“ се защитава всяка година.

Наличието на висококвалифициран преподавател в България ще предостави възможността на практиците да получат качествено обучение в страната ни, отговарящо на световните стандарти в сферата на Техниките за емоционална свобода. „В Асоциацията смятаме, че обучението е непрекъснат процес, който изисква както качествено обучение, така и практика под надзора на опитен специалист. Ето защо да има български преподавател е голямо постижение за България, защото означава създаване на среда за израстване на качествени специалисти по енергийна психология тук.“, сподели Ирена Рельовска-Бартън след като се завърна в страната ни.

Ирена Рельовска-Бартън провежда периодично специализирани семинари и обучения по ТЕС и Пренареждане на Матрицата.