Награда на АСЕР за научни изследвания

Награда на АСЕР за научни изследванияД-р Пита Стейпълтън (Peta Stapleton) от Bond University, Австралия, получи наградата на АСЕР за приноса й в научните изследвания в областта на енергийната психология. Освен в Австралия, д-р Стейпълтън участва в научните изследвания на Staffordshire University, Великобритания.