ТЕС и депресия

ТЕС и депресияИма изобилие от научни изследвания, които проучват ефективността на ТЕС или сравняват метода с други утвърдени методи за третиране на депресия и тревожност. През 2016 г. е направен специален систематичен обзор и мета-анализ на 20 рандомизирани и сравнителни изследвания за ефект на ТЕС при лечението на депресия от периода 2005 г. – 2015 г. Изследователите са търсели рандомизирани контролирани изследвания (RCT) и изследвания за резултат, които да позволят статистическа обработка на ефекта на резултата от приложението на ТЕС спрямо контролна група от участниците.

Броят на участниците третирани с ТЕС е 859, използвани са различни психометрични въпросници и скали за измерване на резултатите, които са проследени във времето след приключване на терапиите (90 и повече дни). ТЕС са били сравнени с вече утвърдени при третирането на депресия методи като различни видове вербални, дихателни терапии и EMDR (Eye-Movement Desensitisation and Reprogramming).

Изследването на ТЕС спрямо EMDR, утвърден терапевтичен подход прилаган единствено от психотерапевти, не показало разлика в ефективността на двата подхода. Това само по себе си е значителен пробив, тъй като изравнява резултатността на ТЕС с възприетите подходи, без да изисква тяхното дългогодишно и сложно обучение.

Всяко от останалите изследванията показало, че ТЕС имат по-висока ефикасност от утвърдените терапии и от използването на анти-депресанти, подход известен още и като психо-фармакология. При проследяване във времето се оказало, че тези високи резултати са се задържали. Другото важно заключение било, че за постигането на тези резултати са били нужни от 1 до 10 сеанса.

Помните ли показателят големина на ефекта измерена чрез коефициента на Cohen, чиято интерпретация беше при d=0.8-1.0 като голям или по-голям от типичния и при d>1.0 като много по-голям от типичния? При рандомизираните контролни изследвания ТЕС показали големина на ефекта 1.85 непосредствено след изследването и при проследяването над 90 дни 1.11, т.е. много по-голям ефект от типичния, който с времето се е задържал.