Организация на британското правителство препоръчва ТЕС при ПТСР

Написана от Ирена Рельовска-Бартън

За първи път в историята организация на британското правителство прие нарастващата база научни данни за прилагането на ТЕС (Техника за емоционална свобода / EFT) и ТМП (Терапия на мисловното поле / TFT) при лечение на Посттравматично стресово разстройство (ПТСР / PTSD)

В отговор на новите указания на NICE** за лечението на ПТСР, ACEP, EFT Universe, AHEFT (и Дейвид Файнстийн като консултант) се обединиха в съвместен проект, иницииран от ААМЕТ, с който да осигурят място на ТЕС в съвременното здравеопазване.

Всички участници в проекта осъзнават, че макар NICE да е британска организация, резултатите от нейните заключения ще окажат влияние върху ТЕС и ТМП по целия свят.

ААМЕТ като регистриран ръководител, в тясно сътрудничество с изброените организации, изпрати колективен отговор на 57-те страници указания и хилядите страници приложения.

Този проект изискваше невероятна всеотдайност. Оценяваме огромните усилия и време, посветени на това начинание и чудесната лекота в общуването между нашите организации.

Историческо събитие е не само новият доклад, но и съвместната работа между нас, включително и това координирано прес-съобщение до нашите членове, което е от изключително значение за международното развитие на ЕФТ и ТФТ. Дано бъде винаги така!

Положителните моменти в доклада са:

  • NICE приe, че има достатъчно проучванията на ТЕС И ТМП, които отговарят на техните критерии за включване
  • ТЕС и ТМП, заедно със SE (Соматично преживяване) се приемат за Комбинирана соматична и когнитивна терапия (КСКТ /CSACT), която става част от психологическите интервенции при лечението на ПТСР при възрастни.
  • При икономическите модели на NICE, КСКТ излиза икономически ефективна, четвърта по ефективност в един модел и втора – в друг.
  • Травма-фокусираната когнитивна поведенческа терапия (ТФ-КПТ / TF-CBT), която се препоръчва на първо място, е икономически по-ефективна от КСКТ само, когато са извършени 8 или по-малко сесии.
  • Докладът приема, че КСКТ може да използва ТЕС като лечение по избор за травма при войниците.

Приема се, че методите с потупване по акупунктурните точки имат положителен ефект и значителен потенциал като част от лечението на ПТСР. Разглеждането на потупването по акупунктурните точки, скрито дълбоко в документацията, макар да е окуражаващо, все още е далеч от пълно одобрение.

ЗАБЕЛЕЖКА: ПОРАДИ ТОВА, В МОМЕНТА НЕ Е УМЕСТНО ДА СЕ ТВЪРДИ, ЧЕ NICE Е ОДОБРИЛА ТЕС И ТМП!

Накъде ще бъдат насочени бъдещите колективни усилия:

  • Да превърнем тези признания в правителствено финансиране на по-нататъшни проучвания на ТЕС
  • Да доведем до включването на още две ключови проучвания, които подкрепят прилагането на ТЕС за ПТСР.

Тук можете да прочетете повече.

Също така, имайте предвид, че ТЕС не е спомената в указанията, а в Приложение D, което е повече от 1000 страници. Може да се намери с търсене на думите “ТЕС” и “комбинирани соматични”. По-голямата част от  същественото разглеждане започва на 212 стр.

** NICE – Национален институт за добра практика в здравеопазването. Тойпределя какво лечение, при какви състояния и в какви дози да бъде прилагано. Това включва както физически проблеми, така и психически заболявания. Здравните работници във Великобритания са задължени да спазват тези указания. На всеки 10 години NICE прави преразглеждане за всяко едно състояние.