Компютърна томография разкрива акупунктурни точки

Още едно научно изследване, с което можем да си обясним защо енергийната психоголия работи ефективно:

Компютърна томография разкривa анатомични структури на акупунктурни точки. Това ново откритие показва физическото съществуване на акупунктурни точки.

Акупунктурните точки имат по-висока плътност на микро-съдове и съдържат голямо количество на еволвентни микросъдови структури. Не-акупунктурните точки не проявяват тези свойства.

Изследователите отбелязват, че техниките за КT , използвани в това проучване дават възможност за подобряване на триизмерни (3D) изображения на голям зрителен ъгъл, без артефакти. Това значително подобрява изобразяването на меките тъкани и позволява на учените да направят това важно откритие.

Изследователите отбелязват, че размерът на акупунктурна точка „може да бъде оценен от диаметъра на микросъдови струпвания ….“ Те също така коментират, че при други  изследвания са установени уникални структури на акупунктурни точки и акупунктурни меридиани, използващи MRI (магнитен резонанс), инфрачервени изображения, LCD топлинна фотография, ултразвук и други методи КТ за изображения. Изследователите отбелязват, че много изследвания, използващи тези технологични подходи вече са показали, че съществуват акупунктурни точки. Те отбелязват, че „високата яркост, широк спектър, висока колимация, поляризацията и импулсна структура на радиациони е улеснило тяхната работа над това откритие. Те стигнали до следното заключение „Нашите резултати отново показаха наличието на аку-точки, и също така показват, че аку-точките са специални точки при бозайниците.“

Оригиналната статия можете да прочетете тук.

Източник: www.healthcmi.com