Как може енергийната психология да обогати практиката ми?

Повлияй по-благоприятно върху живота на клиентите си
Има ли клиенти, на които не можете да помогнете въпреки годините практика и най-големи усилия? Търсите ли нови инструменти, чрез които да им помогнете да постигнат напредък в стремежа им за здраве и благополучие? Енергийната психология въздейства едновременно на ума и тялото чрез уникална комбинация на древно-източни лечебни практики и модерната психология. Това лежи в основата на бърза позитивна промяна и оптимален психотерапевтичен резултат. Енергийната психология е приведена в синхрон с последните открития на неврологията и травматологията. Над 50 научни изследвания подкрепят ефективността на енергийната психология.

Помогнете на клиентите си да намалят стреса и да се освободят от травмите – бързо, нежно и ефективно
Повечето клиенти изпитват емоционална болка, дисфункция и хроничен стрес като резултат от минала травма. Когато въздействието на травмата и стреса бъде освободено от системата тяло-ум, нервната система може да се върне в състояние на сигурност, давайки нови възможности на клиента да живее в настоящия момент. Инструментите на енергийната психология са изключително ефективни и са създадени да отстранят нежно травмата от системата тяло-ум, комбинирайки се с вербална терапия. За пример могат да бъдат дадени случаи, в които някои практици могат успешно да излекуват посттравматично стресово разстройство (ПТСР) само с 6 сесии.

Почувствайте отново с първоначалното си вдъхновение за тази работа
Може да бъде обезкуражаващо, когато инструментите, с които разполагаме помагат само на някои клиенти, при това не винаги-или изискват толкова време и отдаденост, че много клиенти не могат да издържат до края на терапията. Методите на енергийната психология ви позволяват да правите повече добро с по-малко усилия. Придобиването на вещина при тези техники ще ви помогне да постигнете още по-голямо удовлетворение и ефективност в работата, за която сте призвани.

Подобри работата върху себе си.
Поддържайки себе си в по-добра форма ви позволява да помогнете по-ефективно на другите. Тези методи помагат не само на клиентите ви, но ви дават повече вътрешна сила, така че да работите и живеете с лекота.

По материали от АСЕР