acupointlateralОще едно научно изследване, с което можем да си обясним защо енергийната психология работи ефективно:

Компютърна томография разкривa анатомичните структури на акупунктурните точки. Това ново откритие показва физическото им съществуване в тялото.

Акупунктурните точки имат по-висока плътност на микросъдовете и съдържат голямо количество на еволвентни микросъдови структури. Не-акупунктурните точки не проявяват тези свойства.

Изследователите отбелязват, че ултрамодерните техники за компютърна томография (КT), използвани в това проучване, дават възможност за създаване на подобрени триизмерни (3D) изображения на големи зони на изследване. Това значително подобрява изображението на меките тъкани и позволява на учените да направят това важно откритие.

Изследователите отбелязват, че размерът на акупунктурните точки "може да бъде оценен спрямо диаметъра на микросъдовите струпвания ...." Те също така коментират, че при други  изследвания, използващи магнитен резонанс, инфрачервени изображения, LCD топлинна фотография, ултразвук и други методи на КТ, са установени уникални структури на акупунктурни точки и акупунктурни меридиани. Изследователите отбелязват, че много изследвания, използващи тези технологични подходи вече са показали, че съществуват акупунктурни точки. Те отбелязват, че "високата яркост, широк спектър, висока колимация, поляризацията и импулсна структура на радиациони е улеснило тяхната работа над това откритие. Те стигнали до следното заключение "Нашите резултати отново показаха наличието на аку-точки, и също така показват, че аку-точките са специални точки при бозайниците."

Оригиналната статия можете да прочетете тук.

Източник: www.healthcmi.com

Save

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org