3265 юни 2015, София - Ирена Рельовска-Бартън - председател на БАРЕП (Българска асоциация за развитие на енергийната психология), се квалифицира за преподавател по Пренареждане на Матрицата (www.matrixreimprinting.com) с ТЕС (Техники за емоционална свобода) към британската Академия на Мастър Карл Досън.

 

До момента Ирена Рельовска-Бартън е и единствената българка с академичния сертификат EFT Cert-I по ТЕС, присъден от Гари Крейг, създателят на техниката. Тя е преподавател по ТЕС към Академията по ТЕС и Пренареждане на Матрицата (Великобритания). член е на международнатаАсоциация за напредък на техниките базирани на меридианна енергия(AAMET International).

 

В света има само 15 сертифицирани преподаватели по Пренареждане на Матрицата. Лично Карл Досън следи процеса на развитие на кандидат-преподавателите, които освен задължителните професионални обучения и години практика, следва да демонстрират с дейността си умения за публично презентиране и организационни качества. Професионалната степен „Преподавател  по ПМ“ се защитава всяка година.

 

Наличието на висококвалифициран преподавател в България ще предостави възможността на практиците да получат качествено обучение в страната ни, отговарящо на световните стандарти в сферата на Техниките за емоционална свобода. „В Асоциацията смятаме, че обучението е непрекъснат процес, който изисква както качествено обучение, така и практика под надзора на опитен специалист. Ето защо да има български преподавател е голямо постижение за България, защото означава създаване на среда за израстване на качествени специалисти по енергийна психология тук.“, сподели Ирена Рельовска-Бартън след като се завърна в страната ни.

 

Ирена Рельовска-Бартън провежда периодично специализирани семинари и обучения по ТЕС и Пренареждане на Матрицата.

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org