Живей мисията си – развиване на личния потенциал с ТЕС (запис), модул 3