Сертификационно обучение по Пренареждане на Матрицата с ТЕС в СОФИЯ
Сеп 07

Сертификационно обучение по Пренареждане на Матрицата с...

Сертификационно обучение за придобиване на знания и умения в прилагане на ПМ върху клиент...

 

Сертификационно обучение за придобиване на знания и умения в прилагане на ПМ върху клиент....

Зарежда картата...
 • barepБАРЕП EFTMRAlogo

  в сътрудничество с 

  EFTMR Academy (Великобритания) организира сертификационен семинар по Пренареждане на Матрицата с ТЕС 

   

  Пренареждане на Матрицата  представлява форма на медитация, по време на която се прилага ТЕС върху минало "аз". Направените изследвания с енцефалограф по време на сесия на Пренареждане на Матрицата показват, че мозъчните вълни спадат до тета и дори делта (като при дълбок сън).

  Техниката предлага много допълнителни ползи от прилагането на ТЕС – лесна за прилагане, бързо стига до сърцевината на проблема, открива болезнените преживявания и ограничаващи схващания, скрити от съзнателния ум, без проблем стига до травмиращи емоции от ранна възраст и дори минали прераждания. Прилагането на ТЕС по време на лекия транс дисенсибилизира травмата на дълбоко ниво. Най-отличаващото я качество от останалите техники, базирани на ТЕС, че клиентът замества старите схващания с нови, позитивни и буквално може да пренапише миналото си.

  Стресиращите случки от живота остават в нашите енергийни полета не просто като спомени, а като замръзнала енергия или специфични енергийни тела, които наричаме ЕХО от Energetic Consciousness Holograms ECHO – енергийни холограми от съзнание. С техниките на Пренареждане на Матрицата ние работим директно с тези енергийни тела, като освобождаваме техния негативен емоционално-енергиен заряд. Това променя отношението ни към нашето минало и подобрява емоционалното и физическото ни здраве и възвръща душевния ни баланс.

  Освен теория се предвиждат демонстрации и упражняване на наученото с помощ от преподавателя в прилагането на протоколите.

  Обучението по Пренареждане на Матрицата изисква владеене на ТЕС (ниво 2).

  На семинара ще практикувате върху партньор под надзора на опитен преподавател. Ще останете изумени от лекотата на припомняне на ключови събития, дълбоките вътрешни промени и решаването на проблеми, с които не сте могли да се справите от години. Много хора споделят как тези семинари са променили живота им.

  Прочетете отзиви или вижте видео-отзиви от участници в обученията по Пренареждане на Матрицата. В интервю за БНТ ТЕС Мастър Карл Досън разказва какво представлява метода.

  Към кого са насочени семинарите:

      психолози, хомеопати, хипнотерапевти, регресионисти, диетолози, НЛП-консултанти, логопеди, медици, социални работници и всякакви професионалисти, които помагат в преодоляване на негативни състояния;

      професионалисти от алтернативните методи за здравето и благополучието: ТЕС-консултанти, лайф и бизнес-коучове, СКЕНАР - терапевти, астролози, енергийни лечители, масажисти и юмейхоисти, йога-инструктори;

      хора, търсещи ефективни методи за лична трансформация;

  Необходимо е владеене на ТЕС на работно ниво (за прилагане върху друг човек).

  Какви са ползите за вас

      научавате се е лекота да стигате до подсъзнанието

      получавате международно-признат сертификат от EFTMR Academy, Великобритания и БАРЕП

      овладявате методи, които прекрасно се комбинират с вашия и могат драматично да подобрят качеството на работата ви

      получавате професионално обучение на български език в родната ви страна

  Предвидени са по две кафе-паузи на ден и едночасова обедна почивка. Получавате печатно ръководство и аудио-записи на семинара.

  Семинарът се състои от лекционна и практическа част, по време на която се практикуват протоколите от Пренареждане на Матрицата под надзора на преподавателя. Необходимо е добро владеене на ТЕС за по-добро усвояване на протоколите от Пренареждане на Матрицата.

   

  Програма на 4-дневното обучение по Пренареждане на Матрицата:

  1-ви ден

  10.00-11.00 ч. Въведение към обучението - представяне на лектора, участниците, очаквани резултати, цели и правила. История на Пренареждане на Матрицата (ПМ). ТЕС и ПМ – прилики и разлики. Области на приложение. Ползи от ПМ.

  11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

  11.15 -13.00 ч. Какво представлява травма. Какво е ЕХО (Energy Consciousness Hologram). Как да работим с ехо. Ресурси в Матрицата. ПМ за сцена. (лекции)

  13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

  14.00- 15.30 ч. ПМ за сцена–демонстрация и практическо упражнение по тройки. Въпроси и отговори по практиката. Тестване на резултатите от прилагането.

  15.30 -15.45 ч. Кафе пауза

  15.45 - 18.00 ч. ПМ на спомен – лекция и демонстрация. Техники за припомняне в Матрицата. ПМ в несъзнателна възраст- лекция с демонстрация.

  2-ри ден

  10.00-11.00 ч. Преговор и практическо упражнение по двойки на ПМ на сцена и на спомен.ПМ за фобии – лекция и демонстрация.

  11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

  11.30 -13.00 ч. Въпроси и отговори по ПМ на спомен. ПМ за навици. Морфогенетични полета. Техника за зареждане на личното морфогенетично поле с позитивно поведение – лекция с групова практика.

  13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

  14.00- 15.30 ч. Прошка. ПМ за помиряване с непримиримото – лекция и демонстрация. Негативни вярвания и дълбоко-вкоренени убеждения. ПМ за дълбоко внедрени убеждения. Създаване на позитивно убеждение чрез ПМ – лекции и демонстрации.

  15.30 – 15.45 Кафе пауза

  15.45 - 18.00 ч. Практическо упражнение по двойки. ПМ за бъдещето, Сурогатна работа в ПМ. Закон за привличането, повишаване на вибрациите и ПМ - лекции и демонстрации

  3-ти ден

  10.00-11.00 ч. Пренареждане на матрицата за специфични проблеми. ПМ за алергии – лекции, демонстрация и практическо упражнение по двойки.

  11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

  11.30 -13.00 ч. ПМ за фобии – лекции, демонстрация и практическо упражнение по двойки. Травма с голямо и малко „Т“. Спектър на ЕХО-то.

  13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

  14.00- 15.30 ч. ПМ за сериозни болести – медицински диагнози и медикаменти, стъпки за работа, трудности и продължителност. ИДИН (изненадващо събитие, с дистрес, изолиращо и без стратегия). Лекция, демонстрация

  15.30 – 15.45 Кафе пауза

  15.45 - 18.00 ч. Първични и вторични ползи от болестите. Практическо занимание по двойки по темите.

  4-ти ден

  10.00-11.00 ч. Стрес, безпокойство и депресия – стъпки за работа с клиента при по-продължителна работа с ПМ - лекции и демонстрация. Трудности при работата.

  11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

  11.30 -13.00 ч. Практическо занимание по двойки по темите въпроси и отговори по практическото занимание. ПМ за минали животи – стъпки за работа.

  13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

  14.00- 15.30 ч. Житейски проблеми и ПМ – стъпки за работа с клиента при по-продължителна работа с ПМ– лекция, демонстрация. Матрични скАли.

  15.30 – 15.45 Кафе пауза

  15.45 - 17.00 ч. Практическо упражнение, въпроси и отговори. Морфогенетични полета, силни и слаби полета и Закон за привличането. ПМ за положителни полета. ПМ за бъдещето.

  Лектор: Ирена Рельовска-Бартън (www.eft4success.eu) е преподавател по ТЕС и Пренареждане на Матрицата към Академията по ТЕС и Пренареждане на Матрицата (Великобритания), член е на Международната асоциация за развитие на меридианните техники EFT International. Тя е единствената българка от около 300 души в света с академичния сертификат по ТЕС от създателя на метода Гари Крейг. Основател (2014 г.) и Председател на Българска асоциация за развитие на енергийната психология (БАРЕП), от 2010 г. активно популяризира методите на енергийната психология чрез медиите и провеждане на демонстрации и обучения. Видеоклиповете й с ТЕС в интернет са гледани десетки хиляди пъти. От 2017 г. живее и преподава във Великобритания.

  МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
  •    По време на семинара ще следваме всички препоръки на Министерството на здравеопазването на РБ за безопасност на присъстващите.
  •    За целта семинарът ще се проведе в по-голямо помещение, което да позволи безопасно разстояние от 2 м между участниците.
  •    Ще бъдат осигурени предпазни маски и дезинфектант
  •    Предвидено е регулярно хигиенизиране на помещението

  Забележка
  В зависимост от епидемиологичната обстановка в страната, може да се наложи отлагане на датата на семинара. Внесените суми се запазват за новата дата. В случай, че се откажете от семинара, може да получите внесената сума, ако това стане до 3 седмици преди началото му, а след това – намалена с административна такса от 50 лв.

  Място на провеждане: София

  дати: от 07 до 10 септември 2021

  ЦЕНA 990 лв.

  Преференциална цена за членове на БАРЕП 870 лв.


  Телефони за информация и записване

  0888 923 621

  02 427 34 89

  Save

  Save

  Save

  Loading content, please wait.
 • Категория
  семинар Пренареждане на Матрицата
 • Час
  From :
  Until :
 • Местоположение
  Гр. София
 • Включете администратори
  Ирена Рельовска-Бартън

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org