Най-известните техники от енергийната психология:

  • Техники за емоционална свобода (Emotional Freedom Technique) - създател Гари Крейг, най-популярна сред всички,
  • Пренареждане на Матрицата с ТЕС (Matrix Reimprinting) - създател ТЕС мастър Карл Досън, ученик на Гари Крейг,
  • BSFF (Be Set Free Fast) - създател Лари Ним,
  • Емотранс (Emotrance) - създател д-р Силвия Хартман,
  • TAT (Tapas Acupressure Technique) - създател Тапас Флеминг,
  • DSR (Deep State Re-patterning) - създател ТЕС мастър Таня Принс,
  • TFT (Thought Field Therapy) - предшественик на ТЕС, създател д-р Роджър Калахан,
  • WHEE (Whole Health Easily and Effectively) - холистичен хибрид между EMDR и ТЕС, създател Даниел Бенор,
  • Neurochemical conversion techique (Техника на неврохимичната конверсия) - д-р Фредик Шоц, и др.

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org