Промени себеусещането си с ТЕС – 28.03. – 11.04.2023 г.

299.00 лв.

Онлайн обучение с водещ Ирена Рельовска-Бартън 

Курсът се състои от 3 практически онлайн модула по Zoom, в които ще работим по премахване на себеразгромяващите убеждения, че нещо не ви достига. В тези практики Ирена ще ви насочва как да излезете от порочния кръг на вътрешна критика и самосаботаж, като препрограмирате подсъзнанието си за повече самочувствие и увереност в себе си.

Промени себеусещането си с ТЕС – 28.03. – 11.04.2023 г.

299.00 лв.

Категория:

Копирането е забранено.