Повечето професионални сдружения изискват непрекъснато опресняване на знанията (т.нар. Continuous Professional Development) и работа с ментор. Това е в полза и на клиента, и на професионалния практик. То може да се определи като нормалния стремеж на един съвестен практик да се развива професионално и като личност, така че да предоставя професионална услуга по безопасен, ефективен и законен начин в рамките на своята компетентност и професионален опит.

Основни канали за непрекъснато професионално усъвършенстване са:

 • групови обучения
 • самостоятелни занимания
 • групова работа с ментор (наставник)
 • лична терапия

Какви възможности предоставя БАРЕП за групова работа по НПУ:

 • присъствие или провеждане на професионално обучение
 • участие в конференция или професионална среща, която да подобри уменията ви като професионалист
 • участие в семинари, уебинари, практикуми и лекции, посветени на развитие на професионалните ви умения
 • участие в дискусионни групи, телеконференции или интернет-конференции
 • предоставяне на всякакво професионално обучение (базирано или не на ТЕС)
 • представяне на ТЕС пред широката общественост посредством сеанси, демонстрации и др. форми на представяне
 • участие в групова супервизия с не повече от 8 души участници
 • провеждане на групови демонстрации, лекции, изложби, посветени на ТЕС.


Изберете подходящо събитие от модула за събития.

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org