Орлин Баев за ТЕС и Пренареждане на Матрицата от гледна точка на психологията

Орлин Баев за ТЕС и Пренареждане на Матрицата от гледна точка на психологиятаЕто как психотерапевтът Орлин Баев обяснява от гледна точка на психологията и невро-лингвистичното програмиране как ТЕС и Пренареждане на Матрицата въздейства върху психиката и подсъзнанието.

ТЕС е вид техника на обуславяне като потупванията в ТЕС са вид „котвички за ума“ (като в НЛП), за които човек може да се хване като за един лост така, че да премести перспективата на ставащото в някаква травма, в неговите страхове, в неговите базови вярвания.

ТЕС и Пренареждане на Матрицата са комбинация от няколко школи: НЛП, поведенческа терапия и сугестия, работи се в лек транс, а в ТЕС присъства и ЕМDR. Това са техники, които да прихванат вниманието на човека, докато е дълбоко в своето преживяване, за да се получи едно разместване на паметовите следи, за да се пренаредят след това.

Това е научното обяснение, защото [с ТЕС и ПМ] се прониква дълбоко в дългосрочната памет. Има си научно обяснение и това е хубаво, че не летим в някакви облаци. Извън това обаче стигаме до енергията, до това, че не сме хора, които имат души, а души, които живеят за малко в това тяло. Стигаме до Полето, стигаме до там, от където идваме, до онзи по-широк свят, където сме, а тук сме за малко, за да се учим.

И независимо как ще го наречем: Полето, Матрицата, колективно несъзнавано, лично несъзнавано или лично поле или групово поле, работата на такава дълбочина наистина променя нещата, променя личната енергия на човека. Опитите да промениш паметта [са едната страна на методите], защото с това работим, с паметови следи, но вярването, че паметта не е само в мозъка, че той само предава, че е по-силно сърцето в хиляди пъти и че то променя нещата – това е истинското ядро на този метод.

Орлин Баев:

Защото, както аз казвам винаги, техники има много, но не техниките правят терапията. Терапията се прави от личността, която прави терапията. Терапевтът е важен – неговата дълбочина, неговия дълбок личен интегритет – той прави терапията.

В Пренареждането на Матрицата, метод, който е по-силен от ТЕС и който силно резонира с мен, виждам една простота, но в добрия смисъл. Няма прекалено много техники и разплуване на нещата в методология, в теория, в прекалено много думи. С малко думи, но много ясна структура на метода се стига до дълбочина. Simplicity, простотата е много гениална всъщност. Лично аз имам склонност да претрупвам нещата в стремежа си да правя много неща, което може да разводни нещата.

В Пренареждане на Матрицата, метода на Карл Досън, има удивителна простота, която обаче работи. Не е като някоя стая, претрупана с вещи. Всичко е точно на мястото си и върши работа. Работи!“