Медиите за енергийната психология

Медиите за енергийната психологияСп. „Начурал Хелт“ февр. 2014 Рейчъл Калън, журналист

Статия за Пренареждане на Матрицата „Използвайки ТЕС потупванията, Пренареждане на Матрицата цели да освободи вътрешни емоционални и енергийни блокажи като повторно връщане в стресиращ спомен в безопасна и подкрепяща среда.

Уенди, обучена на метода при създателя му Карл Досън, ми обясни, че директно ще потупва по енергийните ми меридиани на главата, ръката и ключицата докато аз мислено ще си представям, че потупвам моята Енергийна ХОлограма от съзнание (ЕХО) или моето по-раншно аз, замръзнало във времето. Започнахме с няколко дълбоки вдишвания. Тогава Уенди започна да потупва много леко, като ме подкани да извикам в ума си сцената на тягостния спомен. Аз се спрях на спомен, когато гаджето ми ме изостави на 19 годишна възраст, с намерението да се освободя от възникналите тогава ограничаващите ме мисли и поведение, даващи негативно отражение на връзките ми. Докато почуквах и разговарях мислено с моето ЕХО, сълзи започнаха да се стичат по лицето ми и аз изпитах огромно облекчение. Това ми възвърна силите и увереността в себе си, разкривайки ми много неща за самата мен. Почувствах се много по-обнадеждена за моя бъдещ романтичен живот.“