Енергийна психология – практики и теории на нови комбинирани терапии

Даниел Дж. Бенор (Daniel J. Benor) DOI : 10.3844/crpsp.2014.1.18 Текущо изследване по Психология

Раздел 5, тема 1 Страници 1-18

Извадка

Енергийната психология (ЕП) включва спектър от практики, при които хората потупват телата си докато са фокусирани в съзнанието си върху проблем, който искат да променят. Терапиите базирани на Енергийна психология често са с доста бърз ефект. Тази статия изследва разнообразни обосновки как действа ЕП, в т.ч.: когнитивни промени, психологическо обуславяне, ефекти на очакването, техники на разсейване, потупване върху акупунктурни точки, промени в другите енергии на тялото, холистично лечение, редуващо се стимулиране на дясна и лява страна на тялото (с очаквано последователно стимулиране на лява и дясна хемисфера на мозъка) и скорост на нервно предаване.

Статия от Science Publications http://thescipub.com/abstract/10.3844/crpsp.2014.1.18

Benor, D.J., 2014. Energy psychology-practices and theories of new combinations of psychotherapy. Curr. Res. Psychol., 5: 1-18.