ТЕС и биомаркерите на тялото

ТЕС и биомаркерите на тялотоИзследователите на ТЕС често наблюдавали видима промяна във физиологията и езика на тялото на прилагащите ТЕС. Използването на психометрични скали за оценка на различни състояния не давало достатъчно добър отговор какво точно се случва вътре в тялото. Необходимо било да се проведат изследвания, които да засекат биомаркери като например нива на определени хормони или на генната експресия.

Едно такова изследване дава Насоки за прилагането на ТЕС при лечението на ПТСР. Мета-анализът на клиничните опити за въздействието на ТЕС при ПТСР, тревожност и депресия значително надхвърлят ефективността на психо-фармокологията и на конвенционалната психотерапия. По-специално при ПТСР изследванията показват значително по-кратко време за неутрализиране на ПТСР – в рамките на 4 до 10 сеанса, коморбидни (припокриващи се) състояния като напр. тревожност и депресия едновременно се подобряват, груповите сеанси също дават резултати, терапиите дават едновременно психологическо, както и физиологическо облекчение, отчетено е регулиране на био-маркери като хормони и гени, резултатите се запазват във времето, значително се намаляват разходите по лечението, методът може да се провежда дори от разстояние (он-лайн).