Биологичен механизъм на стреса

Биологичен механизъм на стресаЗа да разберем механизма на действие на ТЕС е важно знаем каква е биологичната реакция към заплаха и нейния механизъм на въздействие върху мозъка и тялото. При наличие на заплаха, било то истинска или въображаема, в човешкия мозък се активира стрес-центъра, наречен амигдала. Тялото автоматично влиза в борба, бягство или замръзване на място под въздействието на отделените хормони кортизол и адреналин, като отделните системи на тялото се адаптират към справяне със стреса (вж. видеото за ефекта на стреса върху тялото). Амигдалата е алармената система на тялото, която се задейства без участие на съзнанието, с цел да го предпази от загиване. При хора, преживели сериозни травми, алармената система се включва твърде често, при което те живеят с висока тревожност и паника ежедневно.

В научно изследване на Harvard Medical School чрез fMRI (функционален ядрено-магнитен резонанс) се наблюдава как стимулирането на определени акупунктурни точки деактивират амигдалата, хипокампуса и други зони в мозъка, свързани с изпитването на страх, докато субектите на изследването са били подложени на емоционално предизвикателство, травматичен спомен или проблемна сцена.

Д-р Файнстайн, един от най-известните научни изследователи на ТЕС, обяснява:

„Травматичната сцена или спомен активират амигдалата. Стимулирането на акуточките я успокоява. Така хипокампуса (център на паметта) може да запамети, че тази сцена или спомен може да бъде припомнена безопасно – без предишната емоционална интензивност, която е предизвиквала. По същество са променени невронните пътища в мозъка. На езика на ТЕС ние бихме казали, че този спомен не предизвиква емоционална интензивност.“

(Тук е цялата статия на д-р Файнстайн)

ТЕС И МОЗЪКЪТ НА ЧОВЕКА

Тъй като потупването на акуточките успокоява примитивната част на мозъка и изключва инстинктивната реакция, това задава нова невронна програма. В този смисъл ТЕС има способността да препрограмира запаметеното от мозъка, качество, присъщо на много малко терапевтични подходи.

При стрес пре-фронталният кортекс, частта на мозъка, която отговаря за рационалното мислене, се изключва. Тялото започва да се „наводнява“ с адреналин и кортизол, хормони, които го подготвят за битка или бягство. Прилагането на ТЕС значително намалява нивото на стресовите хормони, изключва инстинктивната реакция към въображаема (неприсъстваща в момента) заплаха и възстановява способността за рационално мислене и вземане на решения.

Тези качества на ТЕС го правят пръв помощник на хора, непрекъснато изложени на стрес и напрежение, отговорни за вземане на решения с бистър ум.