meridians

Схема на основните енергийни меридиани

 

Крайните точки на меридианите се използват за ребалансиране и прочистване на енергийната система на тялото

 За какво отговарят меридианите и точките в ТЕС

 • ВГ - управляващ меридиан + много други точки
• НВ – пикочен мехур – травма, безсилие безпокойство
• ОО – жлъчка – гняв
• ПО – стомах – тревожност/страх, нервност, непреодолимо желание
• ПН – управляващ меридиан – излагане
• ПУ – централен меридиан – срам
• Кл – бъбреци – мъка, тревожност, несигурност
• ПМ – далак – тревожност, страх от бъдещето, самооценка
• Под млечната жлеза – черен дроб – нещастие
• Па – бял дроб – нетърпимост, надменност
• Пц – дебело черво – вина
• СП – кръвообращение/секс – ревност, пристрастявания
БезП – троен енергетизатор – негодувание, болка и депресия
• Ку – сърце – гняв
• КТ – тънки черва – тъга, преобръщане
• 9П – троен енергетизатор – негодувание, болка и депресия

 

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org