Какво е енергийна психология

Енергийната психология (ЕП) е направление от събирателни методи на психотерапия, коучинг и други изцелителни подходи основани на традициите за лекуване на системата тяло-ум, датиращи от преди 5000 години. ЕП смесва био-енергийните основи на тези традиции с най-добрата съвременна психологическа практика, като през последните 35 години допълнително е била от модерен, клиничен опит с милиони клиенти от цял свят.

Енергийната психология нежно и бързо освобождава системата тяло-ум от травматични събития, замразени с времето в нея. Такива събития могат да повлияят негативно на начина, по който личността вижда света, как преживява и регулира емоциите си и как влиза в отношеня с други хора.

Обединявайки познанието на съвременната физика с традициите от древността, енергийната психология признава ролята на био-енергийната система у човека и между хората като важен фактор за здраве и благополучие, заболяване и патология.

Теорията на енергийната психология представя психологичните проблеми като отражение на разбърканите био-енергийни схеми в системата тяло-ум – система, която включва комплексна комуникация между невробиологията на личността и нейната когнитивно-поведенческо-емоционална схема.

Практикуващите енергийна психология комбинират когнитивни подходи (като фокусираното осъзнаване и присъствие в настоящето, въображаема експозиция към травматичен спомен и замяна на когнитивните възприятия) едновременно със стимулирането на една или повече от човешките био-енергийни системи, каквито са меридианите (от акупунктурата), чакрите и биополетата.

Тази мощна комбинация осигурява бърза позитивна промяна и оптимален психотерапевтичен резултат и е подкрепена с последните научни открития в областта на неврологията и травматологията.

Източник: АСЕР International Асоциация за всестранна енергийна психология

Най-известните техники от енергийната психология:

  • Техники за емоционална свобода (Emotional Freedom Technique) – създател Гари Крейг, най-популярна сред всички,
  • Пренареждане на Матрицата с ТЕС (Matrix Reimprinting) – създател ТЕС мастър Карл Досън, ученик на Гари Крейг,
  • BSFF (Be Set Free Fast) – създател Лари Ним,
  • Емотранс (Emotrance) – създател д-р Силвия Хартман,
  • TAT (Tapas Acupressure Technique) – създател Тапас Флеминг,
  • DSR (Deep State Re-patterning) – създател ТЕС мастър Таня Принс,
  • TFT (Thought Field Therapy) – предшественик на ТЕС, създател д-р Роджър Калахан,
  • WHEE (Whole Health Easily and Effectively) – холистичен хибрид между EMDR и ТЕС, създател Даниел Бенор,
  • Neurochemical conversion techique (Техника на неврохимичната конверсия) – д-р Фредик Шоц, и др.