Моля прочетете внимателно условията за ползване (договор), преди да използвате този уебсайт.

Платформата www.barep.org  е собственост на Българска асоциация за развитие на енергийната психология (БАРЕП); БУЛСТАТ 176725568, регистрирана спрямо законодателството на Република България.

Сдружение БАРЕП, гр София 1505, жк. Редута, ул. Оборище 131А, ЕИК 176725568, представлявано от Ирена Рельовска-Бартън е сдружение с нестопанска цел, създадено за въвеждане на условия и развитието в България на професионалисти, прилагащи световно-утвърдените техники на енергийната психология,известни като EFT (Emotional Freedom Techniques Техники за емоционална свобода), tappingtherapy (терапия с потупване), Meridian Based Therapy (меридианно-базирана терапия),meridian tapping (меридианно потупване), TFT (thought Field Therapy Терапия на мисловнотополе), Matrix Reimprinting with EFT (Пренареждане на Матрицата с ТЕС), DSR (Deep State Repatterning„Препрограмиране в дълбоко състояние“), WHEE (Whole Health-Easily and Effectively„Цялото здраве-лесно и ефективно“), BSFF (Be Set Free Fast „Бъди свободен бързо“)и др.

С използването на този уебсайт, вие се съгласявате да спазвате следните правила и условия, както и правилата и условията на политиките за конфиденциалност, изложени по-долу. Ако не приемате условията, посочени тук, няма възможност да използвате сайта.

Във връзка с предоставяните услуги, www.barep.org обработва лични данни съгласно политиката за защита на личните данни. Политиката е неразделна част от тези условия.

Този договор урежда условията на ползване на интернет сайта.

www.barep.org  си запазва правото да променя, изменя, допълва или премахва части от настоящото споразумение по всяко време. Такива промени, изменения или модификации, влизат в сила незабавно след изпращането на предизвестие към вас, което може да бъде дадено по всякакъв начин, включително и чрез публикации в сайта. Използването на сайта, дори и след такова предупреждение, се счита за приемане от Ваша страна на промените, измененията и модификациите.

Ако не приемате тези условия или условията на декларацията за поверителност, моля напуснете този сайт.

  • Този сайт е защитен от Българските закони за интелектуалната собственост и международните договори. Всички текстове, изображения и видеа в сайта са собственост на www.barep.org или трети страни лицензодатели. Освен за употреба, разрешена от тези условия, вие не притежавате никакви права, в което и да е от съдържанието или други елементи на сайта.

  • Когато предоставяте информация за себе си на www.barep.org, Вие се съгласявате да предоставите точна, актуална и пълна информация за себе си.

  • Ако Вие предоставите всякаква информация, която е невярна, неточна или непълна, или www.barep.org има някакви основания да подозира, че тази информация е невярна, неточна или непълна, www.barep.org има право да спре или да прекрати всеки акаунт или регистрация, която Вие сте утвърдили във връзка с вашето използване на сайта и да откаже всяко настоящо или бъдещо ползване на сайта или част от него.

Сайтът може да изиска от Вас да се регистрирате или да попълните парола преди да Ви позволи достъп до определени продукти и услуги, достъпни на сайта. Вие потвърждавате и приемате, че носите отговорност за запазването на поверителна информация, свързана с регистрацията и паролата Ви. Освен това се съгласявате, че единствено Вие сте отговорни за всички дейности, които се случват с регистрацията и паролата. Ако разберете за неоторизирано използване на Вашата парола или акаунт, Вие се съгласявате веднага да ни уведомите като се свържете с нас от ТУК.

Декларация за съгласие за предоставяне на лични данни.
Онлайн декларация за поверителност.
Форма за оттегляне на съгласие за предоставяне на лични данни.
 
Заявявам че съм запознат/а и се съгласявам с общите условия за използване на www.barep.org

Заявявам че съм запознат/а и се съгласявам с политиката за предоставяне и използване на личните ми данни.

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org