Програма на Пренареждане на Матрицата

Програма на 4-дневното обучение по Пренареждане на Матрицата:

1-ви ден

09.30 - 11.00 ч. Въведение към обучението - представяне на лектора, участниците, очаквани резултати, цели и правила. История на Пренареждане на Матрицата (ПМ). ТЕС и ПМ – прилики и разлики. Области на приложение. Ползи от ПМ.

11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

11.15 - 13.00 ч. Какво представлява травма. Какво е ЕХО (Energy Consciousness Hologram). Как да работим с ехо. Ресурси в Матрицата. ПМ за сцена. (лекции)

13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 - 15.30 ч. ПМ за сцена–демонстрация и практическо упражнение по тройки. Въпроси и отговори по практиката. Тестване на резултатите от прилагането.

15.30 - 15.45 ч. Кафе пауза

15.45 - 17.30 ч. ПМ на спомен – лекция и демонстрация. Техники за припомняне в Матрицата. ПМ в несъзнателна възраст- лекция с демонстрация.

2-ри ден

09.30 - 11.00 ч. Преговор и практическо упражнение по двойки на ПМ на сцена и на спомен.ПМ за фобии – лекция и демонстрация.

11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

11.30 - 13.00 ч. Въпроси и отговори по ПМ на спомен.ПМ за навици. Морфогенетични полета. Техника за зареждане на личното морфогенетично поле с позитивно поведение – лекция с групова практика.

13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 - 15.30 ч. Прошка. ПМ за помиряване с непримиримото – лекция и демонстрация. Негативни вярвания и дълбоко-вкоренени убеждения. ПМ за дълбоко внедрени убеждения. Създаване на позитивно убеждение чрез ПМ – лекции и демонстрации.

15.30 - 15.45 Кафе пауза

15.45 - 17.30 ч. Практическо упражнение по двойки. ПМ за бъдещето, Сурогатна работа в ПМ. Закон за привличането, повишаване на вибрациите и ПМ - лекции и демонстрации

3-ти ден

09.30 - 11.00 ч. Пренареждане на матрицата за специфични проблеми. ПМ за алергии – лекции, демонстрация и практическо упражнение по двойки.

11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

11.30 -13.00 ч. ПМ за фобии – лекции, демонстрация и практическо упражнение по двойки. Травма с голямо и малко „Т“. Спектър на ЕХО-то.

13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 - 15.30 ч. ПМ за сериозни болести – медицински диагнози и медикаменти, стъпки за работа, трудности и продължителност.ИДИН (изненадващо събитие, с дистрес, изолиращо и без стратегия). Лекция, демонстрация

15.30 - 15.45 Кафе пауза

15.45 - 17.30 ч. Първични и вторични ползи от болестите. Практическо занимание по двойки по темите.

4-ти ден

09.30 - 11.00 ч. Стрес, безпокойство и депресия – стъпки за работа с клиента при по-продължителна работа с ПМ - лекции и демонстрация. Трудности при работата.

11.00 - 11.15 ч. Кафе пауза

11.30 -13.00 ч. Практическо занимание по двойки по темите въпроси и отговори по практическото занимание. ПМ за минали животи – стъпки за работа.

13.00 - 14.00 ч. Обедна почивка

14.00 - 15.30 ч. Житейски проблеми и ПМ – стъпки за работа с клиента при по-продължителна работа с ПМ– лекция, демонстрация. Матрични скАли.

15.30 - 15.45 Кафе пауза

15.45 - 17.30 ч. Практическо упражнение, въпроси и отговори. Морфогенетични полета, силни и слаби полета и Закон за привличането. ПМ за положителни полета. ПМ за бъдещето.

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org