Login To Subscribe This Plan

Selected Plan

ПРЕПОДАВАТЕЛИ И ПОСЛАНИЦИ

 Ако вие сте: 

 100.00

 For  1 year
 • Активен преподавател по ТЕС, ПМ или Посланик на Матрицата
 • Провели сте множество групови практики с ТЕС на различни теми
 • Работите активно с клиенти и прилагате техниките на ЕП от години
 • Провеждате демонстрации и открити лекци с ТЕС и ПМ, публикувате видеа, демонстриращи ТЕС, ПМ и т.н.
 • Непрекъснато се усъвършенствате на нови обучения и като учите с ментор
 • Чрез медии и статии популяризирате ефективното приложение на методите от енергийната психология

Станете част от професионална организация, която ще популяризира ефективността на методите, ще поддържа високи стандарти на практикуване и обучение и ще представя интересите ви пред институциите в България като Преподавател по ТЕС или Посланик на Матрицата. Възползвайте се от:

 • индивидуален профил в Регистъра
 • анонсиране на вашите семинари, класове и демонстрации чрез електронните канали на БАРЕП
 • специалните намаления за професионалните обучения и практики
 • безплатните ресурси за членове
 • възможността да научавате новостите от чужбина
 • среда, която популяризира енергийната психология
 

Дари

Описание Сума
Събитие на БАРЕП
BGN

Плащането се осъществява чрез ePay.bg - Интернет системата за плащане с банкови карти и микросметкиIBAN: BG71STSA93000021968439 на Сдружение БАРЕП BIC:STSABGSF; Основание: [дарение]; Допълнителни пояснения: [трите имена и ЕГН на вносителя]

Контакти

Българска асоциация за развитие на енергийната психология,
София 1505,
ул. "Оборище" №131, вх. А,
България

Email: контакти

Website: www.barep.org