Информация

Име

Лазарина Петкова

Град

София

Специализация

Практик по ПМ (Пренареждане на матрицата), Практик по ТЕС (Техники за емоционална свобода), Пренареждане на матрицата, ТЕС (Техники за емоционална свобода)

Професионално ниво

ПМ практик (Пренареждане на матрицата)