Информация

Име

Славина Георгиева

Град

Стара Загора

Специализация

Практик по ТЕС (Техники за емоционална свобода)

Професионално ниво

ТЕС практик (Техники за емоционална свобода)